Don't have Telegram yet? Try it now!
qccima.com/news/fa/1015/سمینار-آموزشی-معرفی-و-شناسایی-بازارهای-هدف--محصولات-صادراتی-در-اتاق-بازرگانی-قزوین-تشکیل-شد