Don't have Telegram yet? Try it now!
qccima.com/news/fa/1255/برگزاری-سمینار-آموزشی-روانشناسی-فروش-موثر-وایجاد-رونق-در-بازار-وفروش-توسط-اتاق-قزوین