Don't have Telegram yet? Try it now!
qccima.com/news/fa/1259/درنشست-تجارقزوینی-وروسی-بررسی-شد؛-فعالیت-مشترک-در-زمینه-های-دامداری،مرغداری-و-خوراک-دام،-غلات-وآرد