Don't have Telegram yet? Try it now!
qccima.com/news/fa/956/متقاضیان--برای-دریافت-مطالبات-خود-ازدستگاه-های-دولتی-و-اوراق-تسویه-خزانه-به-وزارت-امور-اقتصادی-و-دارایی-مراجعه-کنند-