Don't have Telegram yet? Try it now!
tevhidmeali.com/sure/kasas-suresi
Yaşam koşulları ve refahın kendilerini şımarttığı nice toplumu helak ettik. İşte onların evleri! Onlardan sonra -çok az bir zaman dışında- oralarda oturulmamış (oralar viraneye dönmüştür). Oralara biz vâris olduk.(28/Kasas 58)