Don't have Telegram yet? Try it now!
url
زمان تبليغات انتخاباتي تمام شده است آقاي رييس جمهور!