Don't have Telegram yet? Try it now!
www.qccima.org/news/fa/1261/رئیس-اتاق-بازرگانی-قزوین:-بخشنامه-های-غیر-کارشناسی-برای-تولید-کننده-را-تعطیل-کنید