Don't have Telegram yet? Try it now!
www.qccima.org/news/fa/1412/استقبال-گرم-مدیر-عامل-سازمان-شهرکهای-صنعتی-ایران-ازبرنامه-های--اتاق-بازرگانی-قزوین-