Don't have Telegram yet? Try it now!
www.qccima.org/news/fa/1635/اتاق-بازرگانی-قزوین-برگزار-می-کند:سمینارآموزشی-اصول-و-فنون-مذاکرات-بین-المللی-بارویکرد-قراردادهای-بازرگانی-خارجی