دهسرا
89 members
808 photos
9 videos
1 file
212 links
⚡️انتشارات/كانون تبليغاتی دهسرا⚡️
.
⚡️ناشر برگزیده‌ی سالهای93،92،90،89،87،85،79و96⚡️
.
⭕️ رشت، خ لاکانی، ابتدای خ‌ هفده‌شهریور
.
ارتباط با ادمین:
⚡️ @DEHSARAco2
.
📞01333240055
📞01333260055
⭕️ t.me/DEHSARAco
⭕️ instagram.com/DEHSARA
⭕️ www.DEHSARA.com
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from دهسرا (@DEHSARAco)
روز اهدای عضو

Organ Donation Day

⭕️ t.me/DEHSARAco
⭕️ instagram.com/DEHSARA
Forwarded from دهسرا (@DEHSARAco)
روز صنایع دستی

Handicrafts Day

⭕️ t.me/DEHSARAco
⭕️ instagram.com/DEHSARA
📒 فیتنس (از سلامتی تا دنیای قهرمانی)
.
⭕️ دکتر امیر خورتابی-آزاده حسن‌زاده
.
💲 35.000 ت $15 USD
.
🛍 http://www.dehsara.com/product/%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
📒 اصول صحیح حرکات و تمرینات بدنی
.
⭕️ دکتر امیر خورتابی-فیروزه ایمنی مرخالی
.
💲 30.000 ت $15 USD
.
🛍 http://www.dehsara.com/product/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/
Forwarded from دهسرا (DEHSARA)
⭕️ روز دختر بر دختران سرزمینم گرامی باد🌷
.
⭕️ www.DEHSARA.com
.
⚡️ @DEHSARAco
Forwarded from دهسرا (@DEHSARAco)
روز قلم

Writing Day

آینده از آن تلاشگران است / اکبر دهسرا

بر من قلم قضا چو بی من رانند
پس نیک و بدش ز من چرا می‌دانند

⭕️ t.me/DEHSARAco
⭕️ instagram.com/DEHSARA
نمایشگاه مجازی کتاب‌های آموزشی
.
انجمن فرهنگی ناشران آموزشی
.
زمان: 14 الی 17 تیر ماه 1399
.
⭕️ www.DEHSARA.com
.
⚡️ @DEHSARAco
🛍 %28 تخفیف خرید از وب سایت دهسرا
.
14 تا 24 تیر 1399
.
⭕️ کد تخفیف: 990414
.
⭕️ www.DEHSARA.com
.
⚡️ @DEHSARAco
🛍 %28 تخفیف خرید از وب سایت دهسرا
.
14 تا 24 تیر 1399
.
⭕️ کد تخفیف: 990414
.
نماد اعتماد الکترونیکی
ثبت سفارش شبانه‌روزی
ارسال به همه‌ی شهرستان‌ها

⭕️ www.DEHSARA.com
.
📞 01333240055-01333260055
.
⚡️ @DEHSARAco
Forwarded from دهسرا (@DEHSARAco)
روز ادبیات کودکان و نوجوانان

Children's Literature Day

⭕️ t.me/DEHSARAco
⭕️ instagram.com/DEHSARA
Forwarded from دهسرا (DEHSARA)
🛍 %28 تخفیف خرید از وب سایت دهسرا
.
14 تا 24 تیر 1399
.
⭕️ کد تخفیف: 990414
.
⭕️ www.DEHSARA.com
.
⚡️ @DEHSARAco
Forwarded from دهسرا (DEHSARA)
🛍 %28 تخفیف خرید از وب سایت دهسرا
.
14 تا 24 تیر 1399
.
⭕️ کد تخفیف: 990414
.
نماد اعتماد الکترونیکی
ثبت سفارش شبانه‌روزی
ارسال به همه‌ی شهرستان‌ها

⭕️ www.DEHSARA.com
.
📞 01333240055-01333260055
.
⚡️ @DEHSARAco
Forwarded from دهسرا (@DEHSARAco)
روز بهزیستی

Day of Welfare

ما به دیگران برای حل مشکلات‌شان کمک می‌کنیم.

⭕️ t.me/DEHSARAco
⭕️ instagram.com/DEHSARA
Forwarded from دهسرا (DEHSARA)
🛍 %28 تخفیف خرید از وب سایت دهسرا
.
14 تا 24 تیر 1399
.
⭕️ کد تخفیف: 990414
.
⭕️ www.DEHSARA.com
.
⚡️ @DEHSARAco
Forwarded from دهسرا (DEHSARA)
🛍 %28 تخفیف خرید از وب سایت دهسرا
.
14 تا 24 تیر 1399
.
⭕️ کد تخفیف: 990414
.
نماد اعتماد الکترونیکی
ثبت سفارش شبانه‌روزی
ارسال به همه‌ی شهرستان‌ها

⭕️ www.DEHSARA.com
.
📞 01333240055-01333260055
.
⚡️ @DEHSARAco
Forwarded from دهسرا (@DEHSARAco)
📒 دروس جامع دوم
.
⭕️ اکبر دهسرا
.
💲 99.000 ت
.
🌐 لینک خرید از سایت دهسرا
.
🛍 http://www.dehsara.com/product/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%85/
Forwarded from دهسرا (@DEHSARAco)
📒 دروس جامع سوم
.
⭕️ اکبر دهسرا
.
💲 99.000 ت
.
🌐 لینک خرید از سایت دهسرا
.
🛍 http://www.dehsara.com/product/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D9%85/
Forwarded from دهسرا (@DEHSARAco)
📒 دروس جامع چهارم
.
⭕️ اکبر دهسرا
.
💲 99.000 ت
.
🌐 لینک خرید از سایت دهسرا
.
🛍 http://www.dehsara.com/product/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/
Forwarded from دهسرا (@DEHSARAco)
📒 دروس جامع پنجم
.
⭕️ اکبر دهسرا
.
💲 99.000 ت
.
🌐 لینک خرید از سایت دهسرا
.
🛍 http://www.dehsara.com/product/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85/
Forwarded from @DEHSARAco
😊 خبرنگار، روزت خجسته باد.


01333240055
01333260055
https://telegram.me/DEHSARAco
https://www.instagram.com/DEHSARA
www.DEHSARA.com