"انتشارات رویان پژوه"
748 members
255 photos
9 videos
13 files
138 links
ناشر تخصصی کتب و منابع دندانپزشکی

وب سایت: RPpubdent.ir

ایمیل: RoyanPazhouh@gmail.com

تلفن: 66970740
admin: @Royanpazhouh
Download Telegram
to view and join the conversation
فایل اکسل کتب لاتین دندانپزشکی انتشارات رویان پژوه 👇👇
فایل اکسل کتب فارسی دندانپزشکی انتشارات رویان پژوه 👇👇
اندریاسن ۲۰۱۹
مرور جامع آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها
همراه با اطلس رنگی

📚اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین:
➡️RPpub.ir
پیج اینستا
✔️ Royanpazhouh
واتساپ
✔️ 09212126517
دفتر مرکزی
☎️ 02166970740
DSQ
مجموعه سوالات سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

📚اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین:
➡️RPpub.ir
پیج اینستا
✔️ Royanpazhouh
واتساپ
✔️ 09212126517
دفتر مرکزی
☎️ 02166970740
فهرست کتاب
Hints
نکات ویژه آزمون ملی و دستیاری
دندانپزشکی جامعه نگر و سلامت اجتماعی

📚اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین:
➡️RPpub.ir
پیج اینستا
✔️ Royanpazhouh
واتساپ
✔️ 09212126517
دفتر مرکزی
☎️ 02166970740
فهرست کتاب
Hints
نکات ویژه آزمون ملی و دستیاری دندانپزشکی کودکان
نواک ۲۰۱۹

📚اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین:
➡️RPpub.ir
پیج اینستا
✔️ Royanpazhouh
واتساپ
✔️ 09212126517
دفتر مرکزی
☎️ 02166970740
Gps نکات طلایی
ارتودنسی نوین (پروفیت۲۰۱۹)
جمع بندی نهایی،کلیه فصول

📚اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین:
➡️RPpub.ir
پیج اینستا
✔️ Royanpazhouh
واتساپ
✔️ 09212126517
دفتر مرکزی
☎️ 02166970740
فهرست کتاب
DSQ
مجموعه سوالات بیومکانیک ارتودنسی بالینی

📚اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین:
➡️RPpub.ir
پیج اینستا
✔️ Royanpazhouh
واتساپ
✔️ 09212126517
دفتر مرکزی
☎️ 02166970740
فهرست کتاب
مرور آخر
اکلوژن فانکشنال از TMJتا طرح لبخند
DAWSON 2007

📚اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین:
➡️RPpub.ir
پیج اینستا
✔️ Royanpazhouh
واتساپ
✔️ 09212126517
دفتر مرکزی
☎️ 02166970740
BDQ
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقا
جراحی دهان فک و صورت

📚اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین:
➡️RPpub.ir
پیج اینستا
✔️ Royanpazhouh
واتساپ
✔️ 09212126517
دفتر مرکزی
☎️ 02166970740
فهرست کتاب