دیلیت اکانت تلگرام ایکس
76 members
213 photos
1 video
11 files
367 links
دیلیت اکانت تلگرام ایکس Delete Account Telegram X حذف اکانت تلگرام ایکس با لینک مستقیم دیلیت اکانت سایت رسمی تلگرام ⌫ @delete_account_telegram حذف اکانت تلگرام @deleteXaccount دیلیت اکانت تلگرام ایکس https://zarinp.al/239595 درخواست کد حذف www.deleter.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
🗑 ارسال فوری کد حذف حساب (دیلیت اکانت)
📲 Zarinp.al/239595/Delete_Account
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
دیلیت اکانت سریع انواع تلگرام رسمی و غیره
🚯 Zarinp.al/231212/DELETE_ACCOUNT

Warning
! Please only delete your account if you no longer want to use Telegram.
♻️ Delete your account now;
If you delete your account, all your messages and contacts will be deleted beyond retrieval. All groups and channels that you've created will be orphaned and left without a creator (but admins will retain their rights).

🔘 Zarinp.al/239595/DELETE_ACCOUNT
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (دیلیت اکانت Delete Your Account Support)
Home
FAQ
Apps
API
Protocol

Delete Account or Manage Apps

Log in here to manage your apps using Telegram API or delete your account. Enter your number and we will send you a confirmation code via Telegram (not SMS).
×
Sorry, too many tries. Please try again later.
در
صورت مشاهده پیغام بالا، اکانت شما به دلیل تکرار درخواست دیلیت اکانت در سایت تلگرام محدود شده و پس از 24 ساعت کد تأیید وب‌سایت حذف اکانت به اپلیکیشن تلگرامی ارسال می‌شود؛
در غیر اینصورت بلافاصله پس از درخواست دیلیت اکانت کد ورود به وب‌سایت تلگرام ارسال می‌شود؛
جهت دریافت سریع کد و دیلیت اکانت قطعی، لینک زیر را لمس و شماره موبایل خود را ثبت کنید:

📲 Zarinp.al/231212/Confirmation_Code

Please enter your number in international format
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💬 ارسال کد حذف (دیلیت اکانت) در 59 ثانیه!
🔵 Zarinp.al/239595/Deactivation_Code
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
⁉️ آموزش دیلیت اکانت تلگرام
جهت حذف حساب کاربری انواع پیامرسان تلگرامی
مانند تلگرام اصلی، تلگرام ایکس، تلگرام طلایی،
موبوگرام، هاتگرام، رهاگرام، ویدوگرام، توربوگرام،
تلگرام پلاس، تلگرام فارسی، آیگرام و مایگرام و
سایر برنامه‌های مبتنی بر تلگرام همانطور که در
💬 کانال آموزشی دیلیت اکانت تلگرام همچنین
سایت www.deleter.ir آموزش فارسی دیلیت اکانت همراه با تصویر و توضیحات ارائه شده است،
تنها مرجع دیلیت اکانت سایت رسمی تلگرام است.
📢 اگر به هر دلیل سایت حذف تلگرام در مرورگر اینترنت موبایل، تبلت یا کامپیوتر دسکتاپ و لپ‌تاپ شما باز نمی‌شود، با پرداخت هزینه‌ اندک
از تیم پشتیبانی فارسی ما در تلگرام بهره‌مند شوید؛ بلافاصله پس از ثبت درخواست دیلیت اکانت، کد ورود به وبسایت تلگرام برای شما ارسال خواهد شد؛
جهت دریافت کد حذف اکانت لینک را لمس کنید:
🚯 Zarinp.al/239595/DELETE_ACCOUNT
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
نابودگر خودکار حساب چگونه عمل می‌کند؟
تلگرام یک سازمان تجاری نیست و برای فضای دیسک هزینه می‌دهد. اگر استفاده از تلگرام را متوقف کنید و برای حداقل ۶ ماه وارد برنامه آن نشوید، اکانت شما به همراه تمام پیام‌ها، مخاطبان و سایر اطلاعاتی که در ابر تلگرام ذخیره کرده‌اید پاک خواهند شد. شما می‌توانید زمان دقیق برای حذف خودکار پس از غیر فعال شدن را در تنظیمات اپلیکیشن بین 1 ماه تا 1 سال تغییر دهید.
📢 اگر همین حالا تصمیم به حذف اکانت دارید، در لینک زیر اقدام به درخواست دیلیت اکانت کنید؛

🔘 Zarinp.al/231212/Delete-Account

How does account self-destruction work?

Telegram is not a commercial organization, and we value our disk space greatly. If you stop using Telegram and don't come online for at least six months, your account will be deleted along with all messages, media, contacts and every other piece of data you store in the Telegram cloud. You can change the exact period after which your inactive account will self-destruct in Settings.
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
🗑 دیلیت اکانت سریع (دریافت کد در 60 ثانیه)
♻️ Zarinp.al/239595/DELETE-ACCOUNT
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
🗑 دیلیت اکانت سریع با راهنمای حذف فارسی

✔️ ارسال فوری کد ورود به وب‌سایت حذف تلگرام
✔️ حذف اکانت انواع تلگرام رسمی و غیر رسمی
✔️ راهنمای فارسی و پشتیبانی آنلاین در تلگرام

🔜 Zarinp.al/2231212/Delete_Account
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
tl_card_decentralized.gif
23.6 KB
Delete Account or Manage Apps

Log in here to manage your apps using Telegram API or delete your account. Enter your number and we will send you a confirmation code via Telegram (not SMS).
Your Phone Number
📲 +989.. ... . ...
Please enter your number in international format

حذف حساب یا مدیریت برنامه (دیلیت اکانت)
💬 برای مدیریت برنامه‌های خود با استفاده از لینک مستقیم سایت رسمی تلگرام جهت دیلیت اکانت، شماره خود را در لینک زیر وارد کنید و یک کد تأیید از طریق برنامه تلگرامی رسمی و غیره در کمتر از 60 ثانیه برای شما ارسال می‌شود؛

🗑♻️ Zarinp.al/239595/delete-account


🚯 @Delete_Account_Telegram
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
🚯 دیلیت اکانت سریع و فوری با لینک مستقیم

دیلیت اکانت تلگرام اصلی
دیلیت اکانت تلگرام طلایی
دیلیت اکانت تلگرام ایکس
دیلیت اکانت تلگرام پلاس
دیلیت اکانت تلگرام مشکی
دیلیت اکانت تلگرام صورتی
دیلیت اکانت موبو‌گرام
دیلیت اکانت رها‌گرام
دیلیت اکانت هاتگرام
دیلیت اکانت ویدو‌گرام
دیلیت اکانت توربو‌‌گرام
دیلیت اکانت نیترو‌‌گرام
دیلیت اکانت آذین‌گرام
دیلیت اکانت آی‌گرام، مای‌گرام و سایر برنامه های پیامرسان اندروید مبتنی بر تلگرام

💯 پس از درخواست کد حذف را دریافت می‌کنید؛
🔻 لینک زیر را لمس و شماره خود را ثبت نمایید:
🔴 Zarinp.al/231212/Delete-Account
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (دیلیت اکانت Delete Your Account Support)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دیلیت اکانت تلگرام رسمی
☑️ https://zarinp.al/231212

دیلیت اکانت تلگرام ایکس
☑️ https://zarinp.al/231234

دیلیت اکانت تلگرام طلایی
☑️ https://zarinp.al/225070

دیلیت اکانت فوری هاتگرام
☑️ https://zarinp.al/225080

دیلیت اکانت فوری موبوگرام
☑️ https://zarinp.al/225090

دیلیت اکانت فوری ویدوگرام
☑️ https://zarinp.al/239590

دیلیت اکانت فوری آذین‌گرام
☑️ https://zarinp.al/255655

دیلیت اکانت فوری آی‌گرام
☑️ https://zarinp.al/255650

دیلیت اکانت فوری مای‌گرام
☑️ https://zarinp.al/255660
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
Delete Your Account?

If you delete your Telegram account, all your messages and contacts will be deleted beyond retrieval. All groups and channels that you've created will be orphaned and left without a creator (but admins will retain their rights).

Your account was successfully delete from our Telegram website by direct link.
×
Warning! Please only delete your account if you no longer want to use Telegram. If you delete your account now, it may not be possible to sign up again for several days.

Your Telegram Number 📲 +989.. ... ....
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (پشتیبان آنلاین دیلیت اکانت تلگرام)
آموزش دیلیت اکانت تلگرام
حذف حساب کاربری پیامرسان‌های تلگرامی
تلگرام اصلی
، تلگرام ایکس، تلگرام طلایی
موبو‌گرام، هات‌گرام، رها‌گرام، ویدو‌گرام، توربو‌گرام
تلگرام پلاس، تلگرام فارسی، آی‌گرام و مایگرام
و سایر برنامه‌های مبتنی بر تلگرام
تنها مرجع دیلیت اکانت سایت رسمی تلگرام است.
💯 اگر به هر دلیل سایت دیلیت اکانت تلگرام در مرورگر اینترنت موبایل اندروید، تبلت یا کامپیوتر دسکتاپ و لپ‌تاپ شما باز نمی‌شود، با کمک تیم پشتیبانی فارسی در تلگرام دیلیت اکانت کنید؛
بلافاصله پس از ثبت درخواست کد ورود به وبسایت تلگرام ارسال می‌شود؛
جهت دریافت کد حذف اکانت لینک را لمس کنید:
Zarinp.al/239595/DELETE_ACCOUNT
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (راهنمای دیلیت اکانت Delete Account Help)
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (راهنمای دیلیت اکانت Delete Account Help)
دیلیت اکانت چیست و طریقه حذف اکانت تلگرام چگونه است؟
همزمان با نصب و فعالسازی پیامرسان تلگرام، یک حساب شخصی در سرورهای ابری شرکت تلگرام برای کاربر ایجاد می‌شود؛
به همین دلیل پس از پاک کردن اپلیکیشن تلگرام، اطلاعات مربوط به اکانت مانند مخاطبین، چت‌ها، عکس‌ها، ویدیو و آهنگ‌ها همچنین سابقه کاربر حذف نمی‌شود و دیلیت اکانت تنها از طریق سایت رسمی تلگرام ممکن است؛
لینک مستقیم سایت حذف تلگرام
پس از ورود به صفحه مخصوص Delete Account Telegram با مرورگر اینترنت در سایت my telegram، شماره موبایل کاربر در قالب بین‌المللی (کد کشور+پیش‌شماره اپراتور+شماره تلفن همراه) ثبت شده و مدیریت تلگرام بلافاصله کد ورود به وب‌سایت تلگرام را جهت تأیید مالکیت اکانت به کاربر ارسال می‌کند؛ امنیت سایت حذف تلگرام به حروف کوچک و بزرگ، خط فاصله و اعداد حساس است از این رو کد دریافتی از تلگرام باید عیناً به همان شکل در کادر تأیید وارد شود. پیشنهاد می‌شود کد دیلیت اکانت را کپی کنید تا از بروز خطا هنگام تایپ کردن کد جلوگیری شود؛
از آنجایی که سایت رسمی تلگرام برای کاربران ایرانی باز نمی‌شود، جهت دیلیت اکانت تلگرام رسمی، فارسی، طلایی، موبوگرام، هاتگرام،ویدوگرام، رهاگرام، فوری گرام، آذین گرام، آیگرام و مای گرام و سایر برنامه‌های تلگرامی؛
شماره موبایل خود را در لینک زیر ثبت نموده و منتظر دریافت کد دیلیت اکانت باشید:
https://zarinp.al/231212/delete-account
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (راهنمای دیلیت اکانت Delete Account Help)
deling.gif
704.2 KB
💯 دیلیت اکانت پیامرسان تلگرامی در 59 ثانیه!
Zarinp.al/239595/DELETE-ACCOUNT
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (دیلیت اکانت Delete Your Account Support)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دیلیت اکانت تلگرام رسمی
☑️ https://zarinp.al/231212

دیلیت اکانت تلگرام ایکس
☑️ https://zarinp.al/231234

دیلیت اکانت تلگرام طلایی
☑️ https://zarinp.al/225070

دیلیت اکانت فوری هاتگرام
☑️ https://zarinp.al/225080

دیلیت اکانت فوری موبوگرام
☑️ https://zarinp.al/225090

دیلیت اکانت فوری ویدوگرام
☑️ https://zarinp.al/239590

دیلیت اکانت فوری آذین‌گرام
☑️ https://zarinp.al/255655

دیلیت اکانت فوری آی‌گرام
☑️ https://zarinp.al/255650

دیلیت اکانت فوری مای‌گرام
☑️ https://zarinp.al/255660
Forwarded from دیلیت اکانت تلگرام (راهنمای دیلیت اکانت Delete Account Help)