حقوق قراردادها و عقود
1.46K members
31 links
در این کانال به بررسی و آشنایی با مقررات مربوط به قرارداد ها و انواع آن از جمله خرید و فروش رهن ، اجاره و ... می پردازیم .
Download Telegram
to view and join the conversation
✔️قرارداد ضمانت

📝ضمانت یک قرارداد است بین ضامن و طلبکار به این صورت که ضامن در مقابل طلبکار تعهد می کند در صورتی که بدهکار طلبش را نپرداخت ، ضامن آن را می پردازد .

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2NZ6SiU

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️ارکان عقد بیع

📝هر عقد بیع یا قرارداد خرید و فروش از چهار رکن اصلی تشکیل شده است :
ایجاب و قبول
خریدار و فروشنده
مالی برای فروش
بهای خرید
در صورتی که این چهار رکن به درستی شکل بگیرند ، عقد بیع یک عقد صحیح و قانونی است .

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2ydNwfl

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️قولنامه چیست ؟

📝قولنامه تعهد و قولی است که بر اساس آن دو طرفی که می خواهند در آینده با هم عقد بیع منعقد کنند ، می بندند تا در زمان مشخصی به آن عمل کنند .

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2PkIQLX

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️موارد عزل متولی وقف

📝متولی کسی است که اداره مال موقوفه بر عهده اوست . از این رو چه در وقف عام و چه در وقف خاص متولی یک سری شرایط به خصوص را رعایت نکند می توان او را عزل کرد . موارد عزل متولی از قبیل عدم رعایت مصلحت موقوفه ، عدم رعایت وقف نامه و از دست دادن شرایط مورد نظر واقف است .

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2yewq1A

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️وظایف متولی

📝متولی وقف که وظیفه اداره مال موقوفه را دارد دارای وظایف و اختیاراتی است . اولا اینکه متولی موظف به پذیرش تولیت نیست اما در صورت پذیرش نمی تواند آن را از بین ببرد . وظیه اصلی متولی این است که طبق مقتضای وقف نامه عمل کند و امور رایج مثل گرفتن اجرت ، تقسیم اجرت و .. را انجام دهد .

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2RMY1Px

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️متولی کیست ؟

📝طبق ماده 75 قانون مدنی ، تولیت به معنای اداره کردن امور موقوفه است . امور موقوفه یعنی کارهایی که مربوط به وقف و مال وقفی است . کسی که عهده دار تولیت است ، متولی نامیده می شود . متولی وقف در واقع مدیر امور موقوفه است که از طرف واقف تعیین می شود و در انجام امور دارای اختیار است .

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2NCSw2V

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️اداره مال موقوفه توسط چند متولی

📝معمولا واقف در وقفنامه ، فرد یا افرادی را به عنوان اداره کنده مال موقوفه معرفی می کند .. وظایف متولی بسته به اینکه تعداد متولیان چند نفر است و هم چنین تقسیم وظایف بین آنها به چه صورت است ، متفاوت است . شیوه های اداره کردن مال موقوفه توسط چند متولی از جمله استقلال هر یک از متولیان ، اجتماع همه متولیان و تقسیم امور تولیت است .

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2NLbTXq

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

📝عقد اجاره یکی از رایج ترین عقودی است که در کشور ما رایج است . قواعد و قوانینی که بر این نوع عقد حاکم است همواره بر اساس اقتضای جامعه تغییر کرده است از این رو آگاهی از قوانین حاکم بر آن برای افراد تا حدی دشوار است . از این رو توصیه می شود قبل از اقدام به انعقاد قرارداد اجاره آپارتمانتان ، یک نمونه از آن را بررسی کنید .

برای مطالعه نمونه قرارداد اجاره آپارتمان روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2PiMlG5

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️اوصاف عقد بیع یا قرارداد خرید و فروش

📝در صورتی که همه شرایط و ارکان عقد بیع به طور کامل و درست وجود داشته باشند ، عقد بیع محقق خواهد شد . این عقد بیع دارای یک سری آثار مشخص است که از قرار زیر هستند :
عقد بیع ، تملیکی است .
عقد بیع ، معوض است.
عقد بیع ، لازم است .
عقد بیع تشریفاتی است.

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2JmY4xG

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️شرایط اجاره مال موقوفه

📝ماده ۴۹۹ قانون مدنی مقرر داشته است که: " هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد . " طبق این ماده متولی اجازه اجاره دادن مال موقوفه را دارد. در اجاره مال موقوفه باید شرایط عمومی صحت قرارداد، مصلحت موقوفه، نیت واقف و شروط واقف را رعایت کرد.

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2CRipKp

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن

📝 اجاره یک عقد لازم است ، یعنی هیچ یک از دو طرف قرارداد حق بر هم زدن آن را ندارند و باید به آن پایبند باشند بنابراین فسخ آن قبل از پایان یافتن مدت قرارداد به سختی امکان پذیر است. شرایط فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن بر طبق مواد قانونی شامل موارد زیر است :
عدم تعادل بین عوضین ،
وجود شرط فسخ و
بر هم زدن توافقی قرارداد

رای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2Bpg48t


لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️در چه مواردی حق حبس وجود ندارد؟

📝 هدف از اعمال حق حبس ملزم کردن طرف معامله به انجام تعهد است؛ حال اگر طرف معامله تعهد خود را انجام بدهد حق حبس از بین می رود یا زمانی که طرفین قرارداد با هم توافق کنند که حق حبس در قرارداد وجود نداشته باشد. علاوه بر این اگر دینی که در مقابل تعهد وجود دارد از بین برود یا به دیگری انتقال پیدا کند ، حق حبس هم از بین می رود .

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2Ead7ua

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
✔️مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

📝اگر کسی که در قرارداد متعهد به انجام کاری یا تحویل دادن مالی است از انجام تعهدش به طور آگاهانه و عمدی خودداری کند ، می توان از طریق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوی حقوقی ، او را مجبور به انجام تعهد کرد . در صورت وجود یکی از شرایط گذشتن زمان قرارداد ، عدم اجرای قرارداد توسط متعهد ، وارد شدن ضرر و جبران خسارت طبق قانون ، قرارداد یا عرف می توان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را دریافت کرد .

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/2EKraI1

لینک کانال تلگرام حقوق قراردادها :

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/hlcontract
عدم مراجعه به بانک ها برای تعویق سه ماه اقساط

🔷رئیس بانک مرکزی از صاحبان کسب و کارهایی که به تشخیص خود مشمول تعویق اقساط وام هایشان به مدت سه ماه می شوند خواست از مراجعه به شعب بانک ها خودداری کنند و تاکید کرد بانک ها اطلاع رسانی ضروری را خواهند داشت .

برای مشاهده جزئیات عدم مراجعه به بانک ها برای تعویق سه ماه اقساط کلیک کنید .

برای عضویت در کانال تلگرام عقود و قراردادها بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇👇👇👇👇👇
https://t.me/hlcontract
عقد ضمان و آثار آن

🔶یکی از عقودی که در قانون مطرح می باشد عقد ضمان می باشد ، عقد ضمان یعنی شخصی مالی را به ذمه دیگری است به عهده بگیرد به عبارت دیگر در واقع بین ضامن و طلبکار بسته می شود و اراده بدهکار نقشی ندارد . متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند . به طور کلی می توان گفت که عقد ضمان عقدی است که بین ضامن و طلبکار بسته می شود و اراده بدهکار نقشی ندارد .

📌برای مشاهده جزئیات عقد ضمان و آثار آن بر روی لینک زیر کلیک کنید .

برای عضویت در کانال تلگرام عقود و قراردادها بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇👇👇👇👇👇
https://t.me/hlcontract
لازم یا جایز بودن عقد رهن

🔷جایز و لازم بودن از مواردی است که پایبندی افراد به عقد را مشخص می کند . در عقد رهن ، شرایط خاصی در باب جواز و لزوم وجود دارد . یعنی احکام مشابهی در رابطه با طرفین عقد وجود ندارد . این تفاوت به این دلیل است که قانونگذار پایبندی مدیون را به ادای دین خود تضمین کند .

📌برای مشاهده جزئیات لازم یا جایز بودن عقد رهن بر روی لینک زیر کنید .

برای عضویت در کانال تلگرام عقود و قراردادها بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇👇👇👇👇👇
https://t.me/hlcontract
تعویق اقساط تمام وام های قرض الحسنه تا 3 ماه

🔺رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که اقساط وام های افرادی که تسهیلات گرفته اند بدون اخذ کارمزد یا جریمه سه ماه به تعویق می افتد .

📌برای مشاهده جزئیات تعویق اقساط تمام وام های قرض الحسنه تا 3 ماه بر روی لینک زیر کلیک کنید .

برای عضویت در کانال تلگرام عقود و قراردادها بر روی لینک زیر کلیک کنید :

👇👇👇👇👇
https://t.me/hlcontract
راه اندازی سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض الحسنه

🔷بانک مرکزی سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض الحسنه را برای پیگیری شکایت مشتریان بانکی که اقساط وام قرض الحسنه دارند و بانک از حساب آن ها این اقساط را در اسفند و فروردین برداشته کرده است ، راه اندازی کرد .

🔵برای مشاهده جزئیات راه اندازی سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض الحسنه کلیک کنید .

برای مشاوره استفاده از سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض الحسنه می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071789 تماس بگیرید .

برای عضویت در کانال تلگرام عقود و قراردادها بر روی لینک زیر کلیک کنید .

👇👇👇👇👇👇
https://t.me/hlcontract
عدم اعتبار معامله با اسناد عادی اموال دارای سابقه ثبتی

🔷رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون طرح ارتقای اعتبار سندرسمی که امروز با حضور وی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ، گفت : بر این اساس کلیه عقود و معاملات راجع به املاک و اراضی که سابقه ثبتی دارند باید به موجب سند رسمی باشد .

📌برای مشاهده جزئیات عدم اعتبار معامله با اسناد عادی اموال دارای سابقه ثبتی کلیک کنید .

🔷در قانون به غیر از اسناد رسمی ، اسنادی تحت عنوان اسناد عادی نیز تعریف شده است که ویژگی ها و توان اثباتی متفاوتی از اسناد رسمی دارند و برای اطلاع از این ویژگی ها می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید .

📌سند عادی چیست

☎️
برای مشاوره اسناد عادی و اعتبار آن می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071667 تماس بگیرید .

برای عضویت در کانال تلگرام عقود و قراردادها بر روی لینک زیر کلیک کنید .

👇👇👇👇👇👇
https://t.me/hlcontract
بیع معاطاتی چیست

🔷بیع معاطاتی نوع خاصی از عقد بیع است که در آن ایجاب و قبول به وسیله‌ ی الفاظ اعلام نمی‌ شوند و می‌ تواند به وسیله‌ ی عملی که نشان‌ دهنده‌ ی قصد طرفین است صورت بگیرد . فقه اسلامی در مورد این موضوع نظرات مختلفی دارد ولی قانون مدنی ایران به طور ضمنی آن را مورد پذیرش قرار داده است.

📌برای مطالعه کامل مقاله بیع معاطاتی چیست کلیک کنید .

☎️برای مشاوره بیع معاطاتی و قوانین مربوط به آن می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071667 تماس بگیرید .

کانال تلگرام عقود و قراردادها

👇👇👇👇👇👇
@hlcontract