ایران فلوت 🎵
463 members
124 photos
36 videos
25 files
49 links
مرجع تخصصی آموزش فلوت :

🌐 : www.iranflute.com

🆔 : @IranfluteID

☎️ : +98 921 150 3522
Download Telegram
to view and join the conversation
⬇️📃 دانلود رایگان قطعه کنُن در ر ماژور :

https://www.instagram.com/p/CIRRF2GgXGz/
🎶 اجرای آهنگ فیلم پدر خوانده با فلوت :

https://www.instagram.com/p/CIX96iCguO_/
💊 حساسیت پوستی بر اثر تماس بدن با فلوت های فلزی :

https://www.instagram.com/p/CIbZ9AWgVRm/
🛒 فروش فلوت کار کرده در حد نو : پرل 505
🔗 https://iranflute.com/product-60 🔗
🛒 فروش فلوت ژوپیتر 511RBE

💯 بسیار تمیز و بدون نیاز به سرویس

😍 قیمت استثنایی : 12000000

📞 تماس : 09122525145

🔗 اطلاعات بیشتر از ساز:
https://iranflute.com/product-61
🎼 12 هفته گام نوازی با متد جیمز گالوی...